Tillgänglighetsredogörelse för Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer (Digin)

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen, oavsett behov. Här redogör vi hur Digin uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen har bristande tillgänglighet. I avsnittet om innehåll med bristande tillgänglighet listar vi kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet via formuläret på Digin

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll med bristande tillgänglighet

Vi är medvetna om följande brister som inte följer lagkraven:

Övergripande brister

 • Webbplatsen har stora brister när den används på små skärmar. Med en liten skärm går det inte att komma åt undersidorna för respektive del av webbplatsen. Det går heller inte att använda sökfältet på andra sidor än startsidan om skärmen är liten.
 • Länkar på webbplatsen har inte alltid ett enhetligt utseende och indikeras ibland endast med färg. Samtliga länkar ska ses över.
 • Det går inte att hoppa över återkommande innehåll på sidorna, till exempel menyn, vilket kan leda till onödigt tabbande. (Skiplänk)
 • Där vi använder uttryck på engelska saknas i vissa fall uppmärkning vilket leder till att en talsyntes uttalar ordet felaktigt.
 • När man för musen över en knapp kan det vara svårt att uppfatta den förändring av färg som sker i knappen då skillnaden är så liten.
 • Tabellerna på sidorna ”Microcopy” och ”Länkar” saknar överskrift vilket kan göra det svårt att förstå innehållet i tabellen.

Komponenter

 • Rubriken ”Innehåll på sidan” ska egentligen vara underrubrik till sidans huvudrubrik, så är det inte idag och därför kan ordningen på rubrikerna upplevas som konstig.
 • Etiketten ”Filtersök” som gör det möjligt att söka bland komponenter kan vara svår att förstå. Formuleringen ska ses över.
 • Det finns en knapp som scrollar till sidans topp, knappen saknar design för fokus vilket gör den svårare att använda med tangentbordet. Åtgärdas inom kort.
 • Där det förekommer kod under rubriken Kodexempel på komponentsidorna har texten inte tillräcklig kontrast mot bakgrundsfärgen.
 • Identiska id förekommer på fler komponentsidor.
 • Ett flertal formulärkomponenter saknar namn, roll eller värde.
 • Ett flertal bilder på olika komponentsidor saknar textalternativ.

Mikrocopy

 • Tabellen på sidan ”Microcopy” innebär att användaren behöver scrolla i sidled för att kunna se innehållet på en liten skärm.

Tillgänglighet

 • När man klickar på menyvalet ”Tillgängliga dokument” under ”Tillgänglighet” byts undernavigeringen ut till en annan då sidan fysiskt befinner sig på ett annat ställe i strukturen än vad man förväntar sig. Kan upplevas som förvirrande och ska åtgärdas.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digin.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 21 september 2020.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Ett arbete pågår för att se över Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer. För att ge våra medarbetare rätt förutsättningar och kunskap om digital tillgänglighet lägger vi stort fokus på att utbilda dem som utvecklar våra digitala tjänster.