Tillgänglighetsredogörelse

I Arbetsförmedlingens tillgänglighetsredogörelser beskriver vi vilka tillgänglighetsbrister som finns på våra webbplatser. I detta avsnitt hittar ni instruktioner för hur ni skriver brister till arbetsförmedlingens redogörelse och mallar till er som skapar redogörelser för externa webbplatser. Så småningom kommer även Digins egna redogörelse finnas här.

Redogörelse för arbetsförmedlingen.se

Tillgänglighetsstatus för samtliga sidor och tjänster som visas publikt på arbetsförmedlingen.se ska ingå i Arbetsförmedlingens redogörelse.

För teamen gäller det att ta reda på vilka brister som finns i sin tjänst och sammanställa dessa i en lista på brister som webbplatsteamet kommer publicera i redogörelsen. Här hittar ni Instruktioner för hur ni skriver er lista med brister.

Redogörelse för externa webbplatser

Alla externa webbplatser som Arbetsförmedlingen ansvarar för, ska publicera sin egen tillgänglighetsredogörelse. Likt övriga team behöver teamen sammanställa sina brister men ansvariga för webbplatsen behöver även publicera redogörelsen i sin helhet på webbplatsen.

Här hittar ni information om hur ni skapar era redogörelser: Instruktioner för externa webbplatser.

Digins tillgänglighetsredogörelse

Den här webbplatsen har en egen tillgänglighetsredogörelse.

Digins tillgänglighetsredogörelse