Tillgänglighetsredogörelse

Samtliga webbplatser som arbetsförmedlingen står bakom ska ha en tillgänglighetsredogörelse som beskriver status och de tillgänglighetsbrister som finns. I detta avsnitt hittar ni instruktioner, mallar och exempeltexter för hur ni skriver era bristtexter samt information för er som publicerar egna tillgänglighetredogörelser för externa webbplatser.

Inventering av status på tjänster och webbplatser

För att få en överblick över hur tillgängligt vårt digitala innehåll är så finns en samlingsyta på Confluence. Information om samtliga webbplatser, tjänster och sidor som arbetsförmedlingen står bakom ska vara listade där. Den som ansvarar för respektive webbplats, tjänst eller sida ansvarar även för att innehållet på Confluence är uppdaterat.

Utredning Nya/befintliga tjänster - Confluence (intern länk för medarbetare på Arbetsförmedlingen)

Brister för innehåll på arbetsförmedlingen.se

Allt digitalt innehåll som visas publikt på arbetsförmedlingen.se ska ingå i webbplatsens redogörelse. För teamen gäller det att testa sin tjänst kontinuerligt för att hitta eventuella brister och sammanställa bristerna i en lista. Texten ska uppdateras en gång i månaden. Webbredaktionen publicerar sedan texterna i redogörelsen.

Instruktioner lista med brister 

Redogörelse för externa webbplatser

 Alla externa webbplatser som Arbetsförmedlingen står bakom ska ha en egen tillgänglighetsredogörelse. Den som är ansvarig för en webbplats säkerställer att redogörelsen publiceras på webbplatsen och att redogörelsen med bristtexter hålls uppdaterad.

Instruktioner för externa webbplatser

Exempeltexter

Vi har tagit fram stöd och exempeltexter för hur ni kan formulera era bristtexter.

Exempeltexter

Digins tillgänglighetsredogörelse

Den här webbplatsen har en egen tillgänglighetsredogörelse.

Digins tillgänglighetsredogörelse