Tillgängliga mobilappar

I juni 2021 behöver lagkraven vara uppfyllda för de mobila applikationer som myndigheten tar fram.

Många rekommendationer är generella för båda Android och IOS men även operativspecifika rekommendationer förekommer. 

Komma igång

Börja med att skaffa dig en grundläggande förståelse för mobil digital tillgänglighet.

Mozilla Learn mobile accessibility

PTS grundläggande rekommendationer för appar

Fördjupning

Länkar till riktlinjer för Android och ios.

Android Developer Accessibility Guidelines

IOS Developer Accessibility Guidelines