Lagkrav

Arbetsförmedlingen ska följa Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär bland annat att vi ska uppfylla tillgänglighetskraven, redovisa våra brister och ge användare möjlighet att lämna klagomål. Alla våra sidor och tjänster ska minst uppnå WCAG 2.1 på nivå AA.

Bakgrund

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet. Då publicerades nämligen EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom att Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service börjar gälla den 1 januari 2019. Enligt lagen ska myndigheten DIGG granska att lagen följs.

Vilka krav gäller?

  1. utforma webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. Detta innebär att uppnå WCAG 2.1 på minst nivå AA.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i tillgänglighet och begära att få bristerna åtgärdade.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar vilka brister som finns.

När börjar kraven gälla?

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Läs mer om lagkravet

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (digg.se)

Lagen i sin helhet (riksdagen.se)

Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav (EN 301 549 V2.1.2, pdf, 1,9 MB)