Checklista för webbsidor

Arbetsförmedlingens checklista för webbsidor och digitala tjänster bygger på WCAG 2.1 nivå A och AA. Använd checklistan för att granska tillgängligheten i era tjänster. Checklistan kan även användas i samband med upphandlingar för att jämföra olika produkter och säkerställa tillgängligheten.

Ladda ner nya checklistan

Nu finns en ny omarbetad version av checklistan (Release 2020-05-11).

Checklista webb version 3 (Excel, 342 Kb)

OBS: För att checklistan ska fungera behöver din dator tillåta att du får köra VBA-macron. Om du får upp en fråga om att aktivera macron när du öppnar filen så väljer du "Aktivera macron", då kommer checklistan fungera på rätt sätt.

Spara checklistan på Sharepoint

Alla checklistor ska sparas i en gemensam mapp på Sharepoint (intern länk för medarbetare på Arbetsförmedlingen). Använd funktionen Ladda upp. Länken till vår sida på Sharepoint hittar ni dessutom i själva checklistan under fliken "Instruktioner".

Använda checklistan

 • Börja med att läsa instruktionerna i checklistan.
 • Jobba tillsammans i teamet med att testa påståendena i checklistan. Använd de tillhörande teststrategierna och fråga om ni är är osäkra. Kom ihåg att tillgänglighet är ett lagarbete! Resultatet uppdateras allt eftersom ni fyller i checklistan.
 • Uppdatera checklistan när ni åtgärdat de brister ni hittar eller när ni lägger till nytt innehåll på sidan.

Avgränsa vad ni testar

Det blir enklast om ni avgränsar och testar en sida i taget. Om sidan är del av ett flöde så testar ni istället hela flödet. För tjänster som består av flera flöden så använder ni en checklista per flöde.

Förändringar i nya checklistan

 • Mer heltäckande påståenden
 • Länkar till teststrategier och fördjupad läsning
 • Påståenden grupperade utifrån vad som passar att testa tillsammans
 • Ny ordning - från generellt till mer specifikt innehåll
 • Ny nivå A* (de allra mest kritiska av påståenden på A-nivå)
 • Resultat i form av uppfylld nivå
 • Filtrera och sortera på valfritt sätt

På gång

 • Åtgärdslista
 • Nytt tillgänglighetsindex

Vad händer med tillgänglighetsindex?

I den nya versionen av checklistan finns index ännu inte med. Däremot kan man tydligare se vilken WCAG-nivå sidan uppfyller, vilket är så som både WCAG och lagkravet mäter resultat. Vi håller på att ta fram ett nytt viktat index som bättre speglar uppfylld nivå.

Checklistan kan förbättras - kom med förslag!

Vi tar gärna emot synpunkter på checklistan. Alla åsikter och funderingar är mycket välkomna. Skicka dina synpunkter till webbtillganglighet@arbetsformedlingen.se

Har du ytterligare frågor?

Läs gärna vår Snabbstartsguide och Vanliga frågor om checklistan.