Checklista för PDF-dokument

Följ tipsen i den här checklistan för att skapa tillgängliga PDF-dokument.

Grundregel 1: Undvik PDF-dokument.
Grundregel 2: Undvik PDF-dokument.
Grundregel 3: Publicera främst i HTML eller i öppna format som användaren kan öppna, oavsett enhet.

Om du ändå väljer att använda PDF

Kontrollera att du i Adobe Acrobat har gjort följande för hela dokumentet.

  • Ange dokumentets språk, annars kan vissa uppläsningsprogram komma att läsa upp t.ex. svensk text med brittisk talsyntes.
  • Ange metadata för dokumentet, såsom titel, ägare mm.

Kontrollera att du i Adobe Acrobat dessutom har gjort nedanstående på varje enskild sida i dokumentet.

  • Raderat befintlig taggstruktur för sidans innehåll.
  • Tagga upp varje litet element på rätt sätt (text, korrekt rubriknivå, bilder, tabeller, osv). Varje element du glömmer att taggar upp kommer uppfattas felaktigt eller kan i vissa fall inte uppfattas alls.
  • Justera läsordningen så att alla element (textstycken, rubriker mm) på sidan hamnar i rätt ordning, inte i den visuella ordningen de placerades på sidan.
  • Ta bort icke-meningsbärande element genom att göra dem till "Artifakt".
  • Lägg till en ALT-text till varje meningsbärande bild.
  • Alla diagram skall antingen ha motsvarande information i en separat tabell, eller så kan du sammanfatta informationen i diagrammet i den löpande texten.
  • Tabeller skall aldrig har rubriker på flera rader, eller rubriker som spänner över flera kolumner.

Testa dina PDF-dokument

Med PDF-testaren PAC 3 kan du testa dokument du har lokalt på din dator. PAC 3 finns för Windows.

Du kan även ladda upp dina PDF-dokument för en automatisk granskning. Kom ihåg att du aldrig får ladda upp dokument som innehåller personuppgifter eller annan känslig information.

Du kan även få hjälp att gå igenom ett exempeldokument genom att skicka ditt PDF-dokument till webbtillganglighet@arbetsformedlingen.se

Lär dig mer om PDF och tillgänglighet