Tillgänglighet

Arbetsförmedlingens tjänster ska vara tillgängliga och möjliga att använda av alla användare. Vår målsättning är att tillgänglighet ska vara en naturlig del i alla teams utvecklingsprocess och att det ska vara lätt att göra rätt.

I den här sektionen hittar du information om vad tillgänglighet är och annat stödmaterial som hjälper er att göra tjänsten så tillgänglig som möjligt.

Just nu pågår ett stort arbete med att skriva teststrategier som komplement till den nya checklistan. Vi stöttar också i arbetet att få alla komponenter här på digin att uppfylla tillgänglighetskraven.

Har du som jobbar på Arbetsförmedlingen frågor om digital tillgänglighet, behöver du hjälp eller saknar du något här?