Tillgängliga dokument

Här finner du lathundar och externa länkar med information om hur du gör webbsidor och dokument tillgängliga. Samtliga tips underlättar även för sökmotorer att indexera innehållet på vår webbplats.