Typografi

Vår typografi ska skapa god läsbarhet. Typsnitt, tillsammans med marginaler, ska stötta användaren och ge en tydlig hierarki mellan rubriker, brödtext och övriga element. Typsnittet som används är Open Sans med vikterna 300, 400 och 600.

Riktlinjer

  • Undvik stora textmassor.
  • Använd korrekt hierarkisk rubriksättning; efter H1 används H2, efter H2 används H3 osv. ner till H6. Det är extra viktigt för de som använder skärmläsare. Finns behovet att ha en mindre/större rubrik rent visuellt ska rubriken märkas med rätt hierarki och sedan ändras utseendet med hjälp av .h1 till .h6.
  • Betona viktiga ord med fet stil.