Steps

Visuella exempel

Riktlinjer

  • Punktlista med bockar

Bra att tänka på

  • Punktlista

Tillgänglighet

  • Det steg som användaren befinenr sig på ska ha attributet aria-current="step" .