Status

Status används för att lyfta fram viss information till användaren där vi vill förtydliga något, till exempel vilken status ett ärende har.

Visuella exempel

Ui-kittet

Status

Riktlinjer

 • Status förekommer i tre kategorier:
  • Grön - information, exempel: Godkänd, klar, genomförd, deltagit.
  • Gul - uppmaning, exempel: Uppgifter behöver ändras, komplettering behövs, behöver göras klart
  • Röd - nekad, exempel: Inte godkänd, inte klar, inte genomförd.
 • Status-komponenten ska inte ensamt förmedla information till användaren, utan förekommer i en kontext som en förstärkare av information.
 • Ikoner i status-komponenten ska endast användas i undantagsfall.

Bra att tänka på

 • Överanvänd inte "Status" så att syftet riskerar att gå förlorat. Användaren uppmärksammar inte informationen som utmärkande från övrig information om den förekommer för frekvent.
 • Var konsekvent med textinnehåll i "Status". Likvärdig information bör vara formulerad på samma sätt i alla status-komponenter.

Tillgänglig komponent