Skjutreglage

Ett skjutreglage (Range slider) används som en möjlighet för användaren att ange ett värde för ett intervall.

Visuella exempel

Ui-kittet

Skjutreglage

Riktlinjer

  • Ett skjutreglage ska ha tydliga reglage för justering av värden.
  • Det värde som ett reglage befinner sig på i spåret ska tydligt framgå.
  • Värdet ska presenteras ovanför spåret för att inte riskera att placeras under ett finger när reglaget ändras på en touchscreen.
  • Spåret som reglaget förflyttas i ska vara klickbart för att välja värde.
  • Spåret ska alltid visuellt visa vilket värde som är valt.
  • Värden i en slider kan vara valbara på varje nivå (1,2,3,4,5,6 etc.) eller i fasta positioner (1, 5, 10 etc).

Bra att tänka på

  • Om situationen kräver att användaren måste ange ett exakt värde, bör du fundera på om reglage är det bästa alternativet, då det kan vara svårt att pricka in rätt värde på reglagets skala.
  • Om det endast finns ett fåtal alternativ för användaren att välja mellan bör du fundera på om det är bättre med andra alternativ än reglage, till exempel radioknappar.
  • Om det mest sannolika valet finns inom ett visst frekvensomfång på en längre skala, måste du tänka på att inte ge de mindre sannolika valen för stort utrymme i relation det mest sannolika.
  • Skjutreglage är ett bra alternativ för att visa hur olika val av värden kan påverka ett utfall.

Tillgänglig komponent