Länkknapp

Länkknapp är en länk som är stylad som en knapp. Dessa används för ingångar till digitala tjänster.

Visuella exempel

Primär Sekundär

Undantag

Om avrundade knappar förekommer på den primära profilfärgen kan den profilgröna färgen #92eb42 användas genom att lägga till klassen btn-app-link--custom. Om fler knappar förekommer ska endast en vara primär och övriga får klassen btn-app-link--ghost

Ui-kittet

Länkknapp

Riktlinjer

  • För ingångar till digitala tjänster används tydligt avrundad link button för att särskilja mot övriga buttons.
  • Link buttons finns som primär och sekundär
  • Om den link button-primär används på den primära profilfärgen ska den profilgröna färgen användas på link button.
  • Om fler knappar förekommer på den primära profilfärgen ska endast en vara primär och övriga är sekundära (profilgrön ghost-link button).

Bra att tänka på

  • Punktlista

Tillgänglighet

  • Se riktlinjer för länkar.