Knapplänk

Knapplänk är en länk som är stylad som en knapp. Den används för att framhäva en länk extra tydligt, som till exempel vid ingångar till digitala tjänster.

 

Visuella exempel

Primär Sekundär

Ui-kittet

Knapplänk

Riktlinjer

  • Knapplänk finns som primär och sekundär.
  • Om knapplänk förekommer på den primära profilfärgen ska den profilgröna färgen #92eb42 användas genom att lägga till klassen btn-app-link--custom.
  • Om flera knapplänkar förekommer på den primära profilfärgen ska endast en vara primär. Övriga är sekundära och får klassen btn-app-link--ghost.
  • För ingång till digitala tjänst används alltid knapplänk för att tydligt särskilja mot övriga länkar och knappar.

Bra att tänka på

  • Punktlista

Tillgänglighet

  • Se riktlinjer för länkar.