Laddningsindikator

En laddningsindikator (Spinner) används när innehåll håller på att laddas i tjänster eller på webben. Användaren behöver då få en indikation om att någonting pågår.

Visuella exempel

Informationen hämtas...

Riktlinjer

  • Laddningsindikator ska endast vara synlig när vi väntar på svar.
  • Laddningsindikatorn ska ha en kort förklarande text i anslutning till sig, för att förtydliga för användaren att vi väntar på svar.

Bra att tänka på

  • Förklarande text i anslutning till laddningsindikatorn bör utgå ifrån gemensamma exempeltexter för att hålla ihop användarupplevelsen.
  • Om det finns behov av att ge användaren en indikation om att något pågår, till exempel i väntan på att ett resultat ska visas efter ett klick på en knapp, kan vi av utrymmesskäl presentera detta med text i knappen, till exempel “Läser in…”. Finns det behov av extra tydlighet finns också möjlighet att presentera laddningsindikatorn inne i knappen.
  • I vissa fall är det lämpligare att använda Skeleton, till exempel när ett resultat på en träfflista laddas.

Tillgänglig komponent