Kryssruta

Kryssruta (Checkbox) används för att ge möjlighet till valfritt antal val mellan olika alternativ. Kryssruta kan också användas som ett ensamt element för att ge valmöjlighet till av/på-läge.

Visuella exempel

Överskrift till valen

Ui-kittet

Kryssruta

Riktlinjer

 • En kryssruta ska alltid ha en etikett till höger om kryssrutan.
 • Både kryssrutan och etiketten ska vara klickbara.
 • En kryssruta har två lägen – vald eller inte vald.
 • Kryssrutan kan vara förvald.
 • När flera kryssrutor presenteras tillsammans så behöver de ha en överskrift (legend) så att det blir tydligt vad användaren tar ställning till. Kryssrutorna bör då presenteras vertikalt.
 • Att göra ett val i en kryssruta påverkar inte någon av de övriga kryssrutorna.
 • Undvik inaktiva kryssrutor.

Bra att tänka på

 • Avståndet mellan kryssrutan och etiketten till höger om kryssrutan får inte vara för stort. Det ska tydligt framgå att de hör ihop.
 • Avståndet mellan kryssrutor bör vara tillräckligt stort för att vara en bra klickyta oavsett enhet.
 • Var tydlig i texten så det framgår för användaren vad alternativet innebär.
 • Om många kryssrutor presenteras i en lång lista, fundera på om de kan grupperas i sub-grupper för ökad tydlighet.
 • Använd inte kryssruta som en action/exekvera-funktion.

Tillgänglig komponent

 • Etiketten ska vara tydlig och beskriva alternativet.
 • Klick på etiketten ger samma resultat som klick i kryssrutan.
 • Det ska gå att fylla i en kryssruta med mellanslagstangenten.
 • Användaren navigerar mellan kryssrutor med tabb-tangenten.