Kort

Kort (Card) används för att presentera en kort summering av något och ge användaren en väg vidare för mer information om ämnet.

Visuella exempel

Ui-kittet

Kort

Riktlinjer

  • Ett kort innehåller information om endast ett ämne.
  • Ett kort är en självständig bärare av information och är inte beroende av omgivande information.
  • Ett kort ska vara individuellt och inte ha information uppdelad på andra kort.
  • Ett kort ska innehålla rubrik och brödtext. Kortet kan även innehålla bilder eller ikoner.
  • Ett kort kan innehålla länkar eller knappar.
  • Gör inte hela kortet klickbart. Om kortet innehåller element som knapp eller länk, ska endast de elementen vara klickbara.


Bra att tänka på

  • Tänk på den visuella hierarkin i kortet, så att det får en bra läsbarhet och ger önskat fokus.
  • Tryck inte in för mycket information i kortet. Syftet är att ge användaren en effektiv summering, för att kunna avgöra om det är intressant att gå vidare.

Tillgänglig komponent