Knapp

Knapp (Button) används för att utföra en handling eller exekvera en funktion.

Visuella exempel

Ui-kittet

Knapp

Riktlinjer

 • Det ska tydligt framgå att en knapp är klickbar.
 • Det ska vara tydligt för användaren vad som sker när användaren trycker på knappen. Knappar kan förekomma i olika utföranden:

  Primär knapp
 • Används alltid om det endast finns en knapp på sidan.
 • Ska alltid vara mest framträdande i relation till andra knappar.
 • Ska placeras så att den är det naturliga förstahandsvalet i interaktionen.


  Sekundär knapp
 • En sekundär knapp får endast användas om det finns mer än en knapp på sidan.
 • En sekundär knapp används för den sekundära interaktionen, som till exempel att avbryta ett flöde, säga nej tack eller liknande.
 • En sekundär knapp får i vissa fall ersättas med en funktionsknapp, men endast om det gör interaktionen tydligare för användare.

  Funktionsknapp
 • Funktionsknappar är knappar men ser ut som länkar. Dessa används för att utföra en handling, till exempel Rensa eller Ändra.

  Inaktiv knapp
 • Inaktiv knapp ska inte användas. Alla knappar ska alltid gå att interagera med.
 • Om användaren inte kan komma vidare i flödet, kan ett felmeddelande visas när användaren klickar på knappen.


Bra att tänka på

Knappar kan användas med hela längden i mobil och det är möjligt att justera längden på knappar om det ser bättre ut att de är lika breda i de fall de förekommer två eller fler tillsammans.

Tillgänglig komponent

 • En knapp ska alltid kodas som "button".
 • En knapp ska kunna aktiveras med tangenterna Enter och Space.
 • En knapp bör alltid ha synlig text. Om det av platsbrist i mobil inte finns möjlighet att ha text, bör i första hand designen ses över. I andra hand används en tydlig ikon tillsammans med aria-label för att ge knappen ett textalternativ.


Knapp (WAI-ARIA)