Inmatningsfält

Inmatningsfält (Input field) används för att användaren ska kunna fylla i text när det inte finns färdiga alternativ att välja mellan.

Visuella exempel

Riktlinjer

 • Alla inmatningsfält ska ha en synlig etikett.
 • Skriv korta och tydliga etiketter. Det ska vara enkelt för användaren att förstå vilken information som fältet ska fyllas med.
 • Etiketten ska vara vänsterjusterad.
 • Är det möjligt ska vi tillåta inmatning i olika format.
 • Visa vilket format som ska användas i de fall det krävs, användaren ska inte behöva gissa vilket format som gäller.
 • Placeholder kan användas, men gör inte användaren beroende av placeholder-informationen, då texten inte längre visas när användaren börjat fylla i fältet.
 • En beskrivande text som är placerad mellan etikett och inmatningsfält kan användas när det finns behov av att förtydliga för användaren vilken information som ska fyllas i.
 • Inmatningsfält och etikett ska vara kopplade så att ett klick på etikett aktiverar fältet.
 • Inmatningsfält som är aktiverat ska markeras visuellt och markören ska visas i fältet.
 • Det ska vara tydligt för användaren om det är obligatoriskt eller frivilligt att fylla i inmatningsfältet, se Obligatoriska fält.

Bra att tänka på

 • Anpassa storleken på inmatningsfältet för att passa för ett normalt svar i sammanhanget. Men ta samtidigt hänsyn till helheten, så att inte formuläret upplevs som rörigt.
 • Fundera på ordningsföljden och grupperingen av inmatningsfält, så att den följer största möjliga logik för användaren.
 • Är det möjligt att förpopulera inmatningsfält med information ska vi göra det.
 • Validering görs direkt när användaren lämnar inmatningsfältet.
 • Ett meddelande om felet presenteras i text under inmatningsfältet, tillsammans med en ikon och inmatningsfältet färgmarkeras i rött.
 • Tänk på att formulera felmeddelandet kort och koncist. Användaren ska förstå vad som gick fel och vad som behöver göras för att rätta till felet. Var konsekvent i formuleringarna.
 • Rensa inte informationen i fältet vid validering.
 • Inmatningsfält kan också validera bekräftande. En text presenteras tillsammans med en ikon under inmatningsfältet, som färgmarkeras i grönt. Används främst för då datat i fältet hämtar information i ett annat system eller liknande.