Informationsmeddelande

Informationsmeddelande (Alert) används för att lyfta fram viktig information till användaren.

Visuella exempel

Riktlinjer

 • Informationsmeddelande kan finnas med rubrik, text och ikon eller med enbart text och ikon.
 • Ett informationsmeddelande kan antingen vara fast och inte kunna stängas av användaren, eller ha ett stäng-knapp (med tillhörande "Stäng"-text) och kunna tas bort av användaren.
 • Informationen i Informationsmeddelandet ska vara tydlig och kortfattad.
 • Informationsmeddelanden finns i fyra olika utföranden, för olika ändamål:
  Positiv återkoppling - när vi vill ge bekräftelse om att kunden har gjort det som förväntas.
  Viktig information - när vi vill upplysa om central information om något som berör kunden.
  Varning - när vi vill ge information om något som kan påverka kundens ärende hos Arbetsförmedlingen.
  Felmeddelande - när vi vill informera kunden om att det uppstått ett fel.

 

Bra att tänka på

Använd möjligheten för kunden att själv ta bort alert endast i de fall då det är av mindre vikt för ärendets/flödets fortsatta status. Vi vill inte riskera att kunden råkar ta bort en central alert av misstag, för att sedan inte kunna återfinna informationen.

Tillgänglig komponent

 • Informationsmeddelandet ska visas utan att fokus flyttas till det.
 • Om meddelandet visas dynamiskt på sidan så behöver den ha aria-live="polite" så att användare med skärmläsare kan ta del av informationen. Detta gäller inte att om meddelandet visas statiskt på sidan, som del av den löpande texten.
 • Det ska gå att tabba till stäng-knappen uppe till höger.
 • Om informationsmeddelandet går att stänga så görs det genom att klicka eller trycka enter på Stäng uppe till höger. Till skillnad ifrån en modal så ska informationsmeddelande inte stängas med escape-knappen.