Flikar

Flikar (Tabs) används för att navigera mellan olika vyer som är på samma nivå i hierarkin och som visas på samma sida. Flikar används för att underlätta för användaren att hitta till olika innehåll inom samma kontext. Flikar ska användas restriktivt.

Visuella exempel

Riktlinjer

  • Var restriktiv med att använda flikar, då det ofta inte är optimalt ur användarperspektiv. Fundera först noga igenom vilka andra lösningsalternativ du kan använda, innan du bestämmer dig för flikar.


  • Det ska tydligt framgå vilken flik som är aktiverad (vald) och att det underliggande innehållet hör till vald flik.
  • För en flik som inte är aktiverad ska det tydligt framgå att den är valbar och möjlig att gå till. Användaren ska vara medveten om att det finns fler val.
  • Flikar används för att navigera mellan vyer som är relaterade till varandra. Använd korta namn på flikarna.
  • Det ska tydligt framgå av fliknamnet vad användaren kan förvänta sig att hitta där.

Bra att tänka på

  • En och endast en av flikarna ska alltid vara förvald.
  • Presentera ordningen på flikarna så de följer den mest naturliga och logiska ordningen för användaren.
  • Fliken ska ha tillräckligt stor klickyta.
  • Använd inte flikar för att komprimera innehåll på exempelvis artikelsidor med många avsnitt. Då används rubriker och/eller expanderbara ytor.

Tillgänglighet

  • Punktlista med bockar