Datumväljare

Datumväljare (Datepicker) ger möjlighet att ange datum eller period(fr.om. - t.o.m.) i en kalender som ett valfritt alternativ till manuell inmatning i fält, eller som det enda alternativet för att ange datum.

Visuella exempel

Ui-kittet

Datumväljare

Riktlinjer

  • Kalendern fälls ut vid klick på kalenderikonen.
  • Kalendern fälls ut under inmatningsfältet. Om det inte finns utrymme under inmatningsfältet, fälls kalender ut ovanför. Kalendern placerar sig ovanpå annat innehåll.
  • Dagens datum är default-markerat i kalendern.
  • När användaren har gjort ett val i kalendern, fälls kalendern ihop.
  • Vid klick någonstans utanför kalendern fälls den ihop.
  • Kalendern visar alltid hela veckor (måndag - söndag), även i början och slutet av en månad.
  • Datum som visas för dagar i angränsande månader är inte valbara.
  • Datum som inte är valbara inom den presenterade månaden ska ha ett annat utseende än valbara dagar. Vid försök till val av ett icke valbart datum presenteras ett meddelande.
  • Det ska gå att bläddra framåt och bakåt mellan månader och mellan år i kalendern.

Tillgänglig komponent

  • Dagens datum ska ha attributet aria-current="date" .