Riktlinjer för gemensamma komponenter

På sidorna för våra gemensamma komponenter hittar du visuella exempel, riktlinjer, tips och kodexempel.

Aktuellt

Komponentbibliotek för utvecklare

Komponentbiblioteken är löst baserat på konceptet Atomic design Länk till annan webbplats. där komponenter är nedbrutna till minsta möjliga del. Det möjliggör ett skalbart system där det är lättare för fler att bidra. Ju mer generella komponenter det finns i biblioteken, desto mer avancerade nya komponenter kan tas fram. Att använda biblioteken ska vara som att använda byggklossar som tillåter utvecklaren att lösa problem och inte lägga tid på design.

Komponentbiblioteket digi-core (Web Components)

Komponentbiblioteket digi-ng (Angular)Ui-kittet

Ui-kittet är basen för designen av våra gemensamma komponenter. En översyn av samtliga komponenter har gjorts under året.

Ui-kittet Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta digi@arbetsformedlingen.se.