Validering i formulär

Validering används för att användaren ska få direkt feedback på inmatat data och hjälper användaren att komma vidare i sin process.

Riktlinjer

  • Tillåt inmatning i olika format men korrigera inte användarens input under inmatning.
  • Validering görs när användaren lämnar fältet.
  • Ett tomt fält valideras först när användaren sparar/skickar etc.
  • Rensa inte inmatad information vid validering
  • Valideringsmeddelandet ska vara kortfattat och stämma överens med orden i formuläret.
  • Valideringsmeddelandet placeras under inputfält och till höger eller under label till kryssruta och radioknapp.
  • Positiv feedback vid validering används sparsamt och endast då inmatat data hämtar information i annat system eller liknande. (Används i Skapa arbetsgivarkonto)

Sammanställning av valideringsmeddelanden

  • Om det är ett större formulär ska alla fel listas i ett informationsmeddelande och länka till de specifika felen.
  • Om flera fel anges antalet fel som användaren måste åtgärda för att komma vidare.

Valideringsspinner

En valideringsspinner används för att indikera att laddning pågår då vi hämtar information baserat på den input användaren har gett oss i ett inputfält.

När datat laddats ska användaren få feedback i fältet enligt riktlinjer för validering.

Validering av maxlängd

Undvik så långt det är möjligt att begränsa antalet tecken man kan skriva in i textfältet. Ibland behöver vi dock göra en begränsning, till exempel i system som jobbar mot AIS.

Om det finns behov av att lägga till ett meddelande då max antal tecken uppnåtts, lägg meddelandet under fältet: ”Det går inte att skriva fler tecken”.