Tredjepartsprodukter

Användandet av tredjepartsprodukter ska, så långt det är möjligt, vara konsekvent och kännas som en helhet tillsammans med Arbetsförmedlingens egna, externa tjänster. Det är därför viktigt att utformningen av tjänsten baseras på Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer, det gäller allt från interaktionsdesign och tonalitet till det visuella uttrycket.

Riktlinjer

  • Användartesta produkten!
  • Produkten ska uppfylla samma tillgänglighetskrav som Arbetsförmedlingens digitala tjänster i övrigt har att uppfylla.
  • Tjänsten ska vara responsiv och tillgänglig på såväl bred skärm som mobil.
  • Klickbara objekt ska fungera bra med tangentstyrning, pekdon och touch.
  • Den information som användaren lämnar ifrån sig inom ramen för GDPR ska lagras i Arbetsförmedlingens befintliga register och inte i något nytt/externt register.