Obligatoriska fält

I formulär finns obligatoriska fält som användaren måste fylla i för att skicka in ett formulär. Det kan även finnas fält som är frivilliga att fylla i.

Visuella exempel

Riktlinjer

  • Det ska framgå tydligt för användaren vilka fält som är obligatoriska. Antingen kan alla obligatoriska fält vara uppmärkta i etiketten, eller alla frivilliga fält. Vilket sätt som används ska beskrivas inledningsvis i formuläret.
  • Skriv (obligatoriskt) respektive (frivilligt) i etiketten för de fält som ska vara uppmärkta.
  • För att undvika att belasta användaren med för mycket information är det lämpligt att i etiketten märka upp den typ av fält som förekommer minst frekvent i formuläret. Om nio fält av tio är obligatoriska så är det lämpligt att det enda fältet som är frivilligt är det som är uppmärkt med (frivilligt) i etiketten.
  • Om alla fält i ett formulär är obligatoriska krävs ingen uppmärkning i etiketten, beskriv då istället inledningsvis i formuläret att alla fälten är obligatoriska.
  •  Obligatoriska fält ska ha attributet "required".

Bra att tänka på

  • Det är ok att i etiketten märka upp alla fält med information om (obligatoriskt) eller (frivilligt), men detta ska endast användas om det bedöms skapa större tydlighet för användaren, till exempel om ett formulär endast har två fält och ett är obligatoriskt och det andra frivilligt. I detta fall krävs inte en inledande beskrivning, då alla fält är uppmärkta i etiketten.
  • Fundera på om de frivilliga fälten behöver finnas med alls i formuläret eller om de kan tas bort.

Kodexempel