iOS-komponenter

När vi designar för app måste vi vid varje designbeslut noga avväga vilket designmönster som passar bäst att använda - både utifrån den mobil man designar för och vad den specifika kontexten kräver.

Riktlinjer

  • I största möjliga mån används redan använda/skapade komponenter från operativsystemets ramverk (native komponenter för iOS /Android) eller Arbetsförmedlingen egna app-komponenter.
  • Om kontexten kräver ska det vara möjligt att ta fram nya app-komponenter. Om det fungerar med Arbetsförmedlingens digitala riktlinjer används i första hand komponenter från ramverken (iOS/Android). Se till att nya komponenter linjerar med Arbetsförmedlingens olika kanaler så att vi får en igenkänning och tydlig avsändare.
  • Kontraster, färger, ikoner och andra grafiska objekt ska vara enhetligt med andra digitala kanaler.
  • Teckensnitt och sättning av text skiljer sig åt i de olika digitala kanalerna. Se sidan om typografi.
  • En app ska uppfylla samma tillgänglighetskrav som Arbetsförmedlingens digitala tjänster i övrigt har att uppfylla. Om egna komponenter tas fram så är det viktigt att även dessa uppfyller tillgänglighetskraven.