In- och utloggning

Inloggning sker för att validera identitet och ge tillgång till personlig/känslig information och åtkomst till specifika tjänster.

Global inloggning

 • En inloggning som sker via den globala menyn.
 • Inloggning ska finnas tillgänglig från alla sidor.
 • Den globala inloggningen används för att logga in direkt till startvyn för Mina sidor.

Kontextuell inloggning

 • En inloggning som sker när en användare befinner sig i ett flöde och uppmanas logga in för att fullfölja det som användaren ämnar att göra.
 • Användaren hamnar på globala inloggningssidan och efter inloggning så kommer användaren tillbaka i sitt flöde.
 • Kan ske via länk eller inom exempelvis tjänsterna.

Utloggning

 • Utloggning ska finnas tillgänglig från alla sidor.
 • Om användaren aktivt väljer att logga ut hamnar hen på startsidan för arbetssökande (bör ses över för arbetsgivare).
 • Användaren loggas ut automatiskt efter en viss tid.
 • Om användaren håller på att loggas ut varnas användaren om detta med möjlighet att förlänga inloggningssessionen på nytt. Om användaren inte väljer att förlänga inloggningen blir hen utloggad.
 • Om användaren loggas ut på grund av inaktivitet hamnar hen på inloggningssidan. Ett meddelande om att användaren har blivit utloggad visas.