Högerställda språk

De största språken som använder högerställd layout är arabiska, persiska och dari.

 • Element är högerställda och läses från höger till vänster. Detta gäller knappar, ikoner, text, bilder m.m. Det här innebär att:
  • Ikoner med en upplevd riktning, t.ex. pilar, spegelvänds. Gäller även frågetecken.
  • "Framåt", "nästa", "gå vidare" = vänster. "Bakåt", "tillbaka", "föregående" = höger. Wizards, progress bars och liknande går från höger till vänster.
  • Etiketten placeras till vänster om radioknappar och checkboxar.
 • Använd hellre en kolumn och placera saker under varandra när sakerna i kolumnerna "hör ihop", t.ex. text och tillhörande knapp.
 • Inmatningsfält med mycket specialtecken, framför allt lösenord och e-post, vänsterställs. Detta är på grund av att många webbläsare inte hanterar specialtecken bra i högerställda språk.
 • Tänk på att datum/tidsangivelser ofta presenteras annorlunda. Det går t.ex. inte att bara spegelvända en kalender.
 • Nummer ska inte spegelvändas.
 • Icke-översatt text ska inte spegelvändas
 • I mejl, brev eller andra texter med en avsändardel (t.ex. "Med vänliga hälsningar, Arbetsförmedlingen") skrivs avsändardelen vänsterställt.