Arbetsförmedlingens designsystem - Digi

Digi finns för att snabbare skapa och förbättra produkter och tjänster åt myndighetens kunder. Med Digi så erbjuds ett teknikberoende, användbart och tillgängligt kodbibliotek som följer myndighetens varumärke.

Här finns resurser i form av kod och komponenter, designverktyg, riktlinjer och checklistor för språk och tillgänglighet, ikoner och illustrationer.

Digi utvecklas ständigt och alla är välkomna att bidra.


Komponenter

Använd komponentbiblioteket och bidra till dess utveckling. Att gå över till digi-core kommer göra ditt arbete enklare som utvecklare, det fungerar även att kombinera digi-core och digi-ng.